Centrum Vzdelani a pohybu - Fit Studio

Logo: Centrum Vzdělání a pohybu
 

Výuka cizích jazyků v našem centru probíhá ve specializované jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou,sociálním zařízením a možností občerstvení. Výuka je zaměřena na plnění úkolů všech vědomostních schopností a dovedností s důrazem na komunikačních schopnosti každého z nás formou interaktivních her a zábavy s využitím všech smyslů. Důraz je kladen na individualitu jednotlivých klientů formou individuální práce i práce ve skupině. Jednotlivé kurzy i individuální výuka jsou rozděleny podle dosažené úrovně a předešlých zkušeností v daném jazyce. Výuka dětí je rozdělena podle jednotlivých věkových období s ohledem na jejich předešlé zkušenosti v daném jazyce. Všichni pedagogové působící v našem centru dosáhli vysokoškolského vzdělání, jsou vysoce pedagogicky i prakticky způsobilý a mají mnoho zkušeností ve výuce cizích jazyků.

 


 

POZOR!!!!   Výuka začíná 25.5.2020

Preventivní opatření  šíření  onemocnění  viru  Covid  19!

 Pokud se příznivá  epidemiologická  situace  nezmění,výuka všem  kurzů  začíná 25.5. s  důrazem  na  přísné dodržování preventivních opatření šíření viru Covid 19. Výuka  bude  probíhat pouze  v  rouškách či jiné  ochraně  dýchacích cest  (již při vstupu  do centra),v 2m rozestupech v počtu 8 lidí ve skupině. Pravidelné mytí rukou a dezinfekce bude k dispozici.  Všechny prostory budou dezinfikovány po každé lekci. Prosím tedy o dodržování časového harmonogramu.

U vchodu  centra  bude  umístěn speciální koš na použité roušky či rukavice.

Prosím  rodiče dětí,aby se  nezdržovali v prostorách centra a  na  své děti čekali ve venkovních prostorách v řádných rozestupech. Další přesné  informace o průběhu výuky a vyúčtování dostanou všichni účastníci kurzů  osobně v podobě  sms zprávy  týden  před zahájením.

Děkuji za  pochopení a ohleduplnost. Případné dotazy na  tel.603535711

 Přihlašování do jednotlivých kurzů pro děti i dospělé 2020!

Již dnes se můžete přihlásit do kurzů Aj  na  2.pololetí pro děti i dospělé  dle  volné  kapacity  kurzů. Čekají Vás hodiny nabité nových poznatků v jazyce ve všech úrovní formou komunikativních her,cvičení zaměřené nejen na gramatický jev v daném jazyce,ale především na schopnosti užití jazykových schopností v praxi. Zažijete lekce plné akce,zábavy a legrace.

Další pololetí  v novém roce začne opět v týdnu  od  6.ledna  dle  pro dospělé a děti od října dle rozvrhu jednotlivých hodin.

Podrobnější informace o jednotlivých kurzech naleznete níže v přehledu kurzů.

NOVINKA! KURZ AJ PRO DĚTI 3-6 LET "Happy Kids"

Letos poprvé se v naší nabídce kurzů můžete setkat s kurzem Aj pro děti "školkového věku" 3-6 let.               

Jedná se o výuku Aj velice hravou,nenásilnou formou didaktických,pohybových her zaměřených na seznámení s jazykem a jeho porozumění v základních jazykových oblastech. Vzhledem k věkovým zvláštnostem a schopnosti soustředění dětí, časová dotace jedné lekce je 30minut. Jednotlivé aktivity v lekci jsou plné pohybu a zábavy, velice rychle se střídají a využívají všechny smyly ke snadnějšímu vnímání a pochopení.

Kurz "Happy Kids" bude probíhat každý čtvrtek od 16:15-16:45. Cena za jednotlivou lekci je 70,-kč. Platba probíhá pololetně(viz.tabulka). Studijní materiály jsou v ceně kurzovného.

Přihlašovat je možné na tel.čísle 603535711 nebo na e-mailu abedrnova@gmail.com . Po přihlášení dostanete informace o platbě kurzovného.

 

Výuka Aj pro celou rodinu ve školním roce 2019/20

Jako tradičně i tento školní rok pro Vás připravujeme výuku anglického jazyka jak formou individuálních tak i skupinových hodin. Výuka cizích jazyků nejen dětí ale i dospělých v našem centru probíhá ve specializované jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou s WIFI připojením,sociálním zařízením a možností občerstvení. Zaměřuje se na komplexní plnění úkolů všech vědomostních schopností a dovedností s důrazem na komunikačních schopnosti formou interaktivních her a zábavy s využitím všech smyslů. Důraz je kladen na individualitu jednotlivých klientů formou individuální práce i práce ve skupině s použitím moderních metod a technologie. Maximální počet studentů je deset a minimální počet studentů pro otevření kurzu je 5. V případě menšího počtu,bude zájemcům nabídnuta výuka v individuální skupině. Běžný výukový blok v kurzech pro dospělé probíhá ve 2 vyučovacích jednotkách (2x 45 min.)a pro děti 1x45 minut nebo 1x30 min(3-6 let). Ovšem v individuálních lekcích je možná dohoda ohledně délky vyučovací jednotky i náplně hodiny vzhledem k potřebám klienta.

Ceny jednotlivých kurzů a individuálních lekcí naleznete níže. Informace o platbě obdržíte hned po přihlášení do kurzu či při zájmu o individuální lekce telefonicky či e-mailem. K rezervaci místa do vybraného kurzu je nutné závazné přihlášení s uhrazením ceny kurzu před zahájením kurzu, nejpozději však v den zahájení výuky. Pokud by částka nebyla uhrazena, přihlášení do kurzu se považuje za neplatné.

Organizační formy výuky

Indivuduální lekce, individuální skupiny

Podle přání je možné využít i individuální lekce, které mohou být jednak zaměřené na komunikativní schopnosti studenta s intenzivní výukou anglického jazyka,tak i na doučování či přípravu na různé formy jazykových zkoušek. Termín výuky je přizpůsoben přání studenta a možnostem lektora. V individuálních lekcích je možná dohoda ohledně délky vyučovací jednotky i náplně hodiny vzhledem k potřebám klienta.

Individuální forma výuky může probíhat jak jednotlivě,tak i ve skupině do 4 studentů. Cena dané výuky se odvíjí od počtu studentů a délky lekce.

Výuka v kurzech

Běžný výukový blok v kurzech probíhá pololetně ve 2 vyučovacích jednotkách (2x 45 min.)u dětí 1 x 45 min. Maximální počet studentů je osm a minimální počet studentů pro otevření kurzu je 5. V případě menšího počtu,bude zájemcům nabídnuta výuka v individuální skupině před zahájením kurzu. Na první hodině budou upřesněny další informace týkající se platby a používaných jazykových učebnic či metodických materiálů.

 

Přehled cen kurzů a volná místa od října 2019/20

pro dospělé

Název kurzu Termín Cena kurzu1.pololetí 2.pololetí Volná místa

1. Mírněpokročilí - Pre-Inter. 

Začíná 30.9.2019

Po 17-18:30

2280,-Kč / 24 lekcí

 95,-Kč/h

3610,. kč/ 38 lekcí 1 volné místo

2. Středně pokročilí- Interm.

Začíná 17.9.2019

Út 17:00-18:30 

2400,- kč/24 lekcí

100,- Kč

3800,- kč/ 38 lekcí 3 volná místa

3. Začátečníci I.  – Beginner

Začíná 3.10.2019

Čt 17:00-18:30 

1980,- kč/ 22 lekcí

90,-Kč

3240,- kč/ 36 lekcí obsazeno

 

Přehled cen kurzů a volná místa od října 2019/20
pro děti

 

Název kurzu Termín Cena kurzu 1.pololetí 2.pololetí Volná místa

Aj pro děti 3-6 let

"Happy Kids"

Začíná 19.9.2019

Čt 16:15-16:45

840,-Kč/12 lekcí

70,-Kč/lekce

1260,-Kč/18 lekcí  obsazeno

Aj pro 3.,4.třídy

Začíná-1.10.2019

Út 15:30-16:15 

880- kč/ 11 lekcí

80,-Kč/h

1520,-kč/ 19 lekcí obsazeno

Aj pro 5.,6. třídy

Začíná-3.10.2019

Čt 15:15-16:00

880,-kč/ 11 lekcí

80,-Kč/h

1440,-kč/18 lekcí obsazeno

 

Ceny kurzů a individuálních hodin

Kurzy dospělých (max 8 studentů)

1. Začátečníci I. – Beginner 90,-kč/hod.
2. Začátečníci II.- Elementary 95,-kč/hod.
3. Mírně pokročilí – Pre-Intermediate 95,-kč/hod.
4. Středně pokročilí – Intermediate 100,-kč/hod
5. Pokročilí – Upper-Intermediate 110,-kč/hod.
6. Seminář přípravy na maturitu,příjímací zkoušky 120,- kč/hod.

Celkové ceny jednotlivých kurzů,počet výukových jednotek za školní rok a další informace budou upřesněny 14 dní před zahájením kurzu.

KURZY DĚTÍ (max. 8 dětí)

1. Předškolní děti - 70,-kč/vyučovací jednotka 30 min.
2. Děti školního věku 1.-9. třída 80,-kč/ vyučovací jednotka 45 min

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE DOSPĚLÝCH

1. STUDENT 250,- kč /vyučovací hodina
2. STUDENTI 200,-kč/ vyučovací hodina
3. STUDENTI 170,-kč/ vyučovací hodina
4. STUDENTI 140,-kč/ vyučovací hodina

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU

1. STUDENT 230,- kč /vyučovací hodina
2. STUDENTI 180,-kč/ vyučovací hodina
3. STUDENTI 140,-kč/ vyučovací hodina
4. STUDENTI 110,-kč/ vyučovací hodina

Používané učební materiály v jednotlivých kurzech

V kurzech anglického jazyka pro dospělé se používají kromě ostatních výukových materiálů převážně učebnice a pracovní sešity řady New Headway autorů LIZ,JOHN SOARS. Studenti budou potřebovat pracovní sešit a učebnici daných titulů. Bližší informace o potřebných materiálech k výuce budou studentům podány na 1.hodině výuky.

V kurzech anglického jazyka pro děti se používají výukové publikace: SteveMarsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 1,2,3" + extra materiály activity Book a Pupilś Book a Bill Bowler,Sue Parminter " Happy Earth"Oxford University Press

Bližší informace o potřebných materiálech k výuce budou rodičům dětí podány na 1.hodině výuky.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

1. Začátečníci I – Beginner LIZ,JOHN SOARS New Headway – Beginner
2. Začátečníci II- Elementary LIZ,JOHN SOARS New Headway – Elementary
3. Mírně pokročilí – Pre-Intermediate LIZ,JOHN SOARS New Headway the third edition- Pre-Intermediate
4. Středně pokročilí – Intermediate LIZ,JOHN SOARS New Headway the third edition - Intermediate
5. Pokročilí – Upper-Intermediate LIZ,JOHN SOARS New Headway the third edition – Upper-Intermediate

KURZY PRO DĚTI

1. Děti v MŠ – 3-6 let STELLA MAIDMENT,LORETA ROBERTS "Happy House 1" + extra materiály
2. Děti 1.a 2.třída ZŠ - Steve Marsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 1" + extra materiály
3. Děti 2.a 3.třída ZŠ - Steve Marsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 2" + extra materiály
4. Děti 3. a 4.třída ZŠ - Steve Marsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 2(dokončení učebnice) + extra materiály (Tracks 3)"
5. Děti 4. 5.a 6.třída ZŠ - Bill Bowler,Sue Parminter " Happy Earth"Oxford University

 

Přihlásit se do kurzu, indiviudální výuky

V případě Vašeho zájmu o výuku cizých jazyků v našem centru, kontaktujte nás,prosím, elektronickou poštou či telefonicky, kde udáte kromě jména,kontaktu,také název požadovaného kurzu s termínem a předešlé zkušenosti s jazykem.
V případě dalších otázek,nápadů či námitek nás,prosím,kontaktujte elektronickou poštou nebo telefonicky.

 

Netradiční dárky pro celou rodinu nejen o VÁNOCÍCH!!!

Nemáte ponětí, jak potěšit své blízké? Máme pro Vás řešení Usmívající se

Obstarejte jim u nás dárkové poukazy na výuku anglického jazyka jak formou kurzu ču individuálních hodin nebo na různorodé lekce skupinového cvičení či výživového poradenství.

Neváhejte nás kontaktovat Mrkající
Novinky a upozornění

Roušky

Děti  ve  věku  3-6  let  mohou  být  při  výuce  bez  roušky.  Ve  veřejném  prostoru  roušky  s  sebou.

25.5.začínáme

Další informace na stránkách centra.

Pozor-zavřeno

Od  16.3.2020  do  odvolání  zavřeno  z  důvodu  nařízení  vlády.

Pozor!

Dnes  odpadá výuka  Aj všech skupin z  důvodu  aerobikového  soustředění. 

Pozor-zavřeno

Dne-9.-13.10.2019-ZAVŘENO!

Odpadá Aj 4,5.třída a Beginners

Ve čtvrtek odpadá-Aj 4,5.třída a Beginners.

AJ začátečníci

Zítra i o svátku proběhne výuka AJ dle rozvrhu.

Hodina AJ 7.,8.třídy odpadá

Dne 10.10. odpadá hodina 7.,8.třídy. Jsem u lékaře.

Otevřen nový kurz

Díky velké poptávce přidáváme další kurz AJ pro dospělé a to pro úplné začátečníky v pondělí od 17-18:30. Další informace na stránkách.Těším se na Vás !

Přihlašování do kurzů Aj

Už je to tady! Přihlašování do kurzů 2016/17 právě zahájeno! Těším se na Vás!

Pozor!!!

Dnes 24.3.2016 nebude kurz AJ Interm. Těším se na Vás po velikonočních prázdninách :-) 

V týdnu od 11.- 15.1.16 odpadá výuka

V tomto týdnu nejsou individuální ani skupinové lekce cizích jazyků z důvodu vedení lyžařského kurzu.

 

POZOR, ZMĚNA ZAČÁTKU KURZU!!!!

Věnujte prosím změne v začátku kurzu AJ dětí 6. a 7. tříd, které budou začínat vyjímečně až 12.10.2015  z důvodu mé nepřítomnosti. Děkuji za pochopení

Pozor Novinka !!!

Od října každý čtvrtek od 16-16:45 se bude otevírat nový kurz pro děti 1. a 2. tříd. Cena jedné lekce je 80,- kč. Bližší informace brzy na stránkách Centra.

Opět začínáme !!!

Od října 2015 opět zahajujeme výuku cizích jazyků. Poslední volná místa Usmívající se

Kurz Aj Beginner není v úterý 2.6. 2015

Poslední lekce Aj bude probíhat další úterý 9.6. 2015 v Severinu od 17h

Důležité!!!

Ve dnech 17.3. a 19.3.2015 nebude probíhat výuka AJ pro dospělé ( Kurz Beginner + Interm.) z důvodů nemoci

Důležité

Dne 23.2.2015 nebude probíhat výuka v kurzu AJ 5.,6.třídy z důvody plánovaného školení.


Přihlášení k odběru

Chcete-li si náš newsletter přihlásit, stačí zapsat emailovou adresu.


Kontakt


Trenér:   Mgr. Alena Bedrnová
Mob.:   +420 603 535 711
E-mail.:   asvejdova@centrum.cz