Centrum Vzdelani a pohybu - Fit Studio

Logo: Centrum Vzdělání a pohybu
 

Výuka cizích jazyků v našem centru probíhá ve specializované jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou,sociálním zařízením a možností občerstvení. Výuka je zaměřena na plnění úkolů všech vědomostních schopností a dovedností s důrazem na komunikačních schopnosti každého z nás formou interaktivních her a zábavy s využitím všech smyslů. Důraz je kladen na individualitu jednotlivých klientů formou individuální práce i práce ve skupině. Jednotlivé kurzy i individuální výuka jsou rozděleny podle dosažené úrovně a předešlých zkušeností v daném jazyce. Výuka dětí je rozdělena podle jednotlivých věkových období s ohledem na jejich předešlé zkušenosti v daném jazyce. Všichni pedagogové působící v našem centru dosáhli vysokoškolského vzdělání, jsou vysoce pedagogicky i prakticky způsobilý a mají mnoho zkušeností ve výuce cizích jazyků.

 


 

Výuka dětí

Výuka dětí anglického jazyka probíhá nejen ve specializované jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou s WIFI připojením pro studenty zdarma,sociálním zařízením a možností občerstvení, ale i v prostorné herně plné rozmanitých podnětů pozitivně ovlivňující samotnou výuku. Zaměřuje se na komplexní plnění úkolů všech vědomostních schopností a dovedností s důrazem na komunikační schopnosti v reálných životních situacích formou interaktivních činností a her s využitím všech smyslů plné humoru, zábavy a pohybu. Důraz je kladen na individuální zvláštnosti dětí, jejich věková specifika formou individuální práce i práce ve skupině s využitím psychomotorických činností.

Vzhledem k faktu, že dětem je ve škole především indikována výuka v lavicích. Lektor jazykových kurzů pro děti se kromě tradiční výuky také snaží využívat činnosti podněcující všechny smysly tou nejpřirozenější formou - formou pohybu.

Výuka anglického jazyka je vyučována jak v kurzech,kroužcích, tak i formou individuálních hodin.

 

Individuální lekce

Podle přání je možné využít pro výuku i individuální lekce, které mohou být jednak zaměřené na komunikativní schopnosti studenta s intenzivní výukou anglického jazyka,tak i na doučování či přípravu na různé formy jazykových zkoušek. Termín výuky je přizpůsoben požadavkům klienta a možnostem lektora. V individuálních lekcích je možná dohoda ohledně délky vyučovací jednotky i náplně hodiny vzhledem k potřebám klienta.

Individuální forma výuky může probíhat jak jednotlivě,tak i ve skupině do 4 studentů. Cena dané výuky se odvíjí od počtu studentů a délky lekce.

 

Ceny individuálních lekcí dětí školního věku

1. STUDENT 230,- kč /vyučovací hodina
2. STUDENTI 180,-kč/ vyučovací hodina
3. STUDENTI 140,-kč/ vyučovací hodina
4. STUDENTI 110,-kč/ vyučovací hodina

 

Výuka v kurzu, kroužku

Běžný výukový blok v kurzech pro děti probíhá pololetně ve vyučovací jednotce(45 min.) vzhledem k omezeným schopnostem dětí se plně soustředit. Maximální počet studentů je deset a minimální počet studentů pro otevření kurzu je 5. V případě menšího počtu,bude zájemcům nabídnuta výuka v individuální skupině před zahájením kurzu. Informace týkající se platby budou poskytnuty řádně přihlášeným studentům před zahájením výuky telefonicky či e-mailem nebo nejpozději na první hodině s informacemi ohledně používaných jazykových učebnic či metodických materiálů.

Ceny kurzů dětí 5-10 dětí

1. Předškolní děti - 70,-kč/vyučovací jednotka 30 min.
2. Děti školního věku 1.-9.třída 80,-kč/ vyučovací jednotka 45 min

 

Výuka dětí školního věku

Výuka dětí školního věku probíhá ve speciálně upravené herně plné vědomostních podnětů, vybavené audiovizuální technikou s důrazem na nutnost aktivní,všestranné a různorodé činnosti dětí formou interaktivních her. Podle věku a předešlých zkušeností s jazykem jsou děti rozděleny do jednotlivých kurzů, které se liší svou náplní a náročností a důrazem na schopnost porozumění a schopnosti vyjádření v mluveném i písemném projevu s odpovídající znalostí gramatických jevů v cizím jazyce s důrazem na slovní zásobu běžného života. Vzhledem k věku dětí a jejich schopnosti soustředění výuka probíhá v 45 minutové výukové jednotce.

Děti,které dokončily základní vzdělání mohou již navštěvovat kurzy pro dospělé dle jazykové úrovně.

Upozornění: Výuka v jazykových kurzech neprobíhá formou doučování a tudíž nemusí být totožná se školní výukou!

Kroužky doučování dle jednotlivých tříd ZŠ 1-9.třída jsou na rozdíl od jazykového kurzu věnované vzdělávací problematice probírané ve škole v podobě dalšího potřebného procvičování a rozšiřování pomocí extra materiálů od vyučujícího.

Plánované zahájení kurzů/kroužků je první týden v říjnu v počtu od 5 dětí. V případě menšího počtu dětí Vám rodičům bude nabídnuta možnost výuky formou individuální výuky dle aktuálního počtu dětí (cena dle počtu dětí naleznete níže) Před zahájením kurzu/kroužku budou všichni zájemci seznámeni s dalšími potřebnými informacemi prostřednictvím telefonického hovoru či elektronickou poštou.

VZDĚLÁVACÍ PLÁN KURZŮ

SE ŘÍDÍ KURIKULEM JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ S DODRŽENÍM NÁVAZNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH KURZŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN A INDIVIDUÁLNÍCH ZVLÁŠTNOSTÍ DĚTÍ S POUŽITÍM PEČLIVĚ VYBRANÝCH JAZYKOVÝCH UČEBNIC V ORIGINÁLNÍM ZNĚNÍ K TOMU URČENÝCH.

 

POUŽÍVANÉ UČEBNÍ MATERIÁLY V JEDNOTLIVÝCH KURZECH

V kurzech anglického jazyka pro děti se používají výukové publikace: SteveMarsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 1,2,3" + extra materiály activity Book a Pupilś Book.
Bill Bowler,Sue Parminter " Happy Earth"Oxford University Press

Bližší informace o potřebných materiálech k výuce budou rodičům dětí podány na 1.hodině výuky.

Výukové materiály dle jednotlivých kurzů,kroužků

1. Děti v MŠ – 3-6 let STELLA MAIDMENT,LORETA ROBERTS "Happy House 1" + extra materiály
2. Děti 1.a 2.třída ZŠ - Steve Marsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 1" + extra materiály
3. Děti 2.a 3.třída ZŠ - Steve Marsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 2" + extra materiály
4. Děti 3. a 4.třída ZŠ - Steve Marsland,Gabriella Lazzeri " Tracks 2(dokončení učebnice) + extra materiály (Tracks 3)"
5. Děti 4. a 5.třída ZŠ - Bill Bowler,Sue Parminter " Happy Earth"Oxford University Press

PŘEHLED CEN KURZŮ A VOLNÁ MÍSTA ŠK.RO. 2021/22

Název kurzu termín Cena kurzu 1.pololetí 2.pololetí Kapacita

Happy Kids(3-6 let)

Začíná 7.10.2021

Čt 16:30-17:00

700,-Kč/10 lekcí

70,-kč/lekce

1260,-Kč/18 lekcí 4 volná místa

Aj pro 1.,2.třídy

Po  16:15-17:00

960,-Kč/12  lekcí

80,-Kč/lekce

1440,-Kč/18 lekcí
5 volných míst

Aj pro 5.,6.třídy

Začíná 6.10.2020

Út 15:45-16:30  

960- kč/ 12 lekcí

80,-Kč/h

1520-kč/ 19 lekcí
 3 volná místa

Aj pro 7.,8. třídy

Začíná-1.10.2020

Čt 15:40-16:25

850,-kč/ 10 lekcí

85,-Kč/h

1530,-kč/18 lekcí
 2 volná místa

Zájemci o jednotlivé kurzy po závazném přihlášení obdrží informace o platbě kurzu rozděleného na 1.pololetí -říjen-prosinec a 2.pololetí - leden - červen. Během školních prázdnin a státních svátků výuka neprobíhá. Cena jednotlivých kurzů je určena dle plánovaných odučených hodin, které jsou striktně dodrženy. Pro zajištění místa v kurzu je nutná platba předem nebo nejpozději v den první vyučovací hodiny či po předchozí dohodě na tel. 603535711.

 

Přihlásit se do kurzu, kroužku, indiviudální výuky

V případě Vašeho zájmu o výuku cizých jazyků dětí v našem centru, kontaktujte nás,prosím, elektronickou poštou či telefonicky, kde udáte kromě jména,příjmení a věku dítěte,také kontakt na rodinného zástupce, název požadovaného kurzu s termínem a předešlé zkušenosti s jazykem.

V případě dalších otázek,nápadů či námitek nás,prosím,kontaktujte elektronickou poštou nebo telefonicky.

 

 
Novinky a upozornění

Přihlašování do kurzů Aj spuštěno!

Kurzy Aj pro děti i dospělé již  brzy!

Pozor!

Od  5.10.2020  se dle nařízení vlády dočasně omezují  skupinové  lekce  všech  účastníků  na  celkový  počet  10.  Důrazně  žádáme  o dodržování všech epidemiologických opatření v  našem  centru.  Děkujeme

Již brzy!

Pomalu  se  chystáme zahájit výuku  všech kurzů. Pozor -  do odvolání  s rouškou!

Roušky

Děti  ve  věku  3-6  let  mohou  být  při  výuce  bez  roušky.  Ve  veřejném  prostoru  roušky  s  sebou.

25.5.začínáme

Další informace na stránkách centra.

Pozor-zavřeno

Od  16.3.2020  do  odvolání  zavřeno  z  důvodu  nařízení  vlády.

Pozor!

Dnes  odpadá výuka  Aj všech skupin z  důvodu  aerobikového  soustředění. 

Pozor-zavřeno

Dne-9.-13.10.2019-ZAVŘENO!

Odpadá Aj 4,5.třída a Beginners

Ve čtvrtek odpadá-Aj 4,5.třída a Beginners.

AJ začátečníci

Zítra i o svátku proběhne výuka AJ dle rozvrhu.

Hodina AJ 7.,8.třídy odpadá

Dne 10.10. odpadá hodina 7.,8.třídy. Jsem u lékaře.

Otevřen nový kurz

Díky velké poptávce přidáváme další kurz AJ pro dospělé a to pro úplné začátečníky v pondělí od 17-18:30. Další informace na stránkách.Těším se na Vás !

Přihlašování do kurzů Aj

Už je to tady! Přihlašování do kurzů 2016/17 právě zahájeno! Těším se na Vás!

Pozor!!!

Dnes 24.3.2016 nebude kurz AJ Interm. Těším se na Vás po velikonočních prázdninách :-) 

V týdnu od 11.- 15.1.16 odpadá výuka

V tomto týdnu nejsou individuální ani skupinové lekce cizích jazyků z důvodu vedení lyžařského kurzu.

 

POZOR, ZMĚNA ZAČÁTKU KURZU!!!!

Věnujte prosím změne v začátku kurzu AJ dětí 6. a 7. tříd, které budou začínat vyjímečně až 12.10.2015  z důvodu mé nepřítomnosti. Děkuji za pochopení

Pozor Novinka !!!

Od října každý čtvrtek od 16-16:45 se bude otevírat nový kurz pro děti 1. a 2. tříd. Cena jedné lekce je 80,- kč. Bližší informace brzy na stránkách Centra.

Opět začínáme !!!

Od října 2015 opět zahajujeme výuku cizích jazyků. Poslední volná místa Usmívající se

Kurz Aj Beginner není v úterý 2.6. 2015

Poslední lekce Aj bude probíhat další úterý 9.6. 2015 v Severinu od 17h

Důležité!!!

Ve dnech 17.3. a 19.3.2015 nebude probíhat výuka AJ pro dospělé ( Kurz Beginner + Interm.) z důvodů nemoci

Důležité

Dne 23.2.2015 nebude probíhat výuka v kurzu AJ 5.,6.třídy z důvody plánovaného školení.


Přihlášení k odběru

Chcete-li si náš newsletter přihlásit, stačí zapsat emailovou adresu.


Kontakt


Trenér:   Mgr. Alena Bedrnová
Mob.:   +420 603 535 711
E-mail.:   asvejdova@centrum.cz